Патентууд

2021 он хүртэл долгионы урттай51хүчин төгөлдөр патентууд, үүнд14 шинэ бүтээлийн патент болон37 ашигтай загварууд;эзэмшдэг8 програм хангамжийн зохиогчийн эрх

pn (3)
pn (1)
pn (2)